Index of Mantras

Tavamithram-Main

 

Ganesh Mantra

Sankata Nashak Ganesha Stotram

Bhaja Govindam

Guru Mantra

Maha Mrutyunjaya

Sarvaa baadhaa prashamanam

Shiva Maanasa Pooja

Shiva Tandava Stotram

Lakshmi Narasimha Sahasranamam Stothram

Narasimha Mantra

Sri Mantra Raajapada Stotram

Gita Dhyanam

Sri Mahalakshmi Suprabhatam

Shri Mahalakshmi Ashtothra Shatanamavali

Shri Mahalakshmi Ashtakam

Vishnu Sahasranamam by M.S. Subbulakshmi

Shri Krishnashtakam

Dhanvantari Mantra

Narayaneeyam (Dashakam 8 Verse 13) – Powerful Mantra to cure serious disease

Narayaneeyam – Dashakam 87 – About Krishna and Sudama

Subrahmaya Stotram Saartha

Shani (Saturn) Mantra

Aditya Hridayam Mantra

Shanti/ Peace Mantra