Index of Mantras

Tavamithram-Main

42 Shlokas from the Srimad Bhagavad Gita selected by Shri Ramana Maharshi

Aditya Hridayam Mantra

Bhaja Govindam

Dhanvantari Mantra

Ganesh Mantra

Gayatri Mantra

Gita Dhyanam

Guru Mantra

Krishnashtakam

Lakshmi Narasimha Sahasranamam Stothram

Maha Mrutyunjaya

Mantra Meditation with Tavamithram – 10 Mantras

Narasimha Mantra

Narayaneeyam (Dashakam 8 Verse 13) – Powerful Mantra to cure serious disease

Narayaneeyam – Dashakam 87 – About Krishna and Sudama

Sankata Nashak Ganesha Stotram

Sarvaa baadhaa prashamanam

Sarvatrika Mantra

Shani (Saturn) Mantra

Shanti/ Peace Mantra

Shiva Maanasa Pooja

Shiva Tandava Stotram

Sri Mahalakshmi Suprabhatam

Sri Mantra Raajapada Stotram

Shri Mahalakshmi Ashtakam

Shri Mahalakshmi Wealth Meditation

Shri Mahalakshmi Ashtothra Shatanamavali

Subrahmaya Stotram Saartha

Vishnu Sahasranamam by M.S. Subbulakshmi